ЈКП Наш дом

Број центра за рекламације потрошача

У складу са Законом о заштити потрошача ( „Сл.гл.РС“, број 62/2014 ) отворен је број за пријем рекламација потрошача.

0800-333-990