ЈКП Наш дом

Измена конкурсне документације за јавну набавку, добра, комбинована радна машина (скип), ЈНВВ, број 11/2015, ОРН 43250000

Измена конкурсне документације извршена је у обрасцу број VI, на страни 17. у следећим ставкама: Тачка 3. максимална ширина машине: 2350 мм, РАДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: Утоварна кашика: Тачка 2. ширина утоварне кашике: максимум 2350 мм, Ровокопачки уређај: Тачка 1. максимална дубина копања: минимум 5400 мм.    

Даље »

Измена конкурсне документације за јавну набавку, комбинована радна машина (скип), ЈНВВ, број 11/2015, ОРН 43250000

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Измена конкурсне документације извршена је на страни 17.  ОБРАЗАЦ VI. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА КОМБИНОВАНУ РАДНУ МАШИНУ (СКИП), у делу РАДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, УТОВАРНА КАШИКА, ТАЧКА 4. Висина подизања (висина до осовине зглоба): минимум 3.000 мм.     

Даље »