ЈКП Наш дом

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2023. ГОДИНИ-ПОРТАЛ ЈН

Технички преглед и осигурање возила и механизације, Ј.Н. број 11/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/135280

Резервни делови за теретни програм, Ј.Н. број 7/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/135301

Осигурање имовине и запослених, Ј.Н. број 64/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/136641

Канцеларијски материјал обликован по партијама, Ј.Н. број 62/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/137662

Ковачке услуге, Ј.Н. број 27/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/138448

Камени агрегат, Ј.Н. број 22/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/137405

Грађевински материјал обликован по партијама, Ј.Н. број 17/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/135357