ЈКП Наш дом

Обавештења

МИСИЈА

Обезбеђење квалитетне услуге у снабдевању питком водом, прикупљању и депоновању комуналног отпада и осталих услуга из делатности предузећа, на задовољство корисника услуга. А све то пратиће стручан и мотивисан кадар који ће стално радити на побољшању квалитета услуга и процеса рада уз поштовање заштите на раду, заштите животне околине, а у складу са законским регулативама.

ВИЗИЈА

Увођењем техничко-технолошких иновација и едукацијом људских ресурса, поштовањем принципа економске одрживости, желимо да достигнемо европски ниво у пружању комуналних услуга уз очување и унапређење животне средине, на задовољство корисника услуга, локалне самоуправе и запослених